alaşım - youreads

  1. iki ya da daha çok metalin, bazense bir metal ile bir ametalin birleştirilmeleriyle elde edilen metal niteliğindeki maddelere alaşım denir.