1. bazı din ve inançlara göre ebedi ahiret mekanına geçmeden önceki arınma yeridir.

    islam inancına göre ise; cennet ve cehennem arasında bir yer. arapça kökenli olan "kum tepesi" anlamındaki "urf" un çoğul halidir.

    iki arada bir derede kalma durumunun, tek kelimelik özetidir aynı zamanda.