1. hemen hemen ikisi de aynı maliyetli olmasına rağmen bir tanesi daha zahmetlidir.