birleşmiş milletler insan yerleşimleri programı - youreads

  1. 1976 yılında vancouver’da gerçekleştirilen habitat-1 konferansı sonrasında 1978’de kurulan bm kuruluşu. merkezi nairobi’dedir.

    kurulduğu dönemde, dünya nüfusunun üçte ikisinin kırsal kesimde yaşıyor olması, dolayısıyla, kentleşme ve kentleşmeye bağlı sorunların henüz günümüzdeki öneme erişmemiş olması sebebiyle, bu programa düşük seviyede destek sağlanmıştır.