cari oran - youreads

  1. paraya çevrilebilir değerlerin kısa vadeli borçlara bölünmesiyle ortaya çıkan mevcut ödeme gücüdür. işletmenin kısa vadeli borçlarını ölçmek ve net işletme sermayesinin yeterlilik düzeyini saptamak için kullanılır. cari oranın yükselmesi, ödeme gücünün arttığını ifade eder.