çevre yolu - youreads

  1. şehir trafiğinin aksamasını önlemek amacıyla yerleşim yerinin dışından geçen ve şehir yollarına bağlanan ana yol.

    bir yerleşim yeri merkezinin çevresinden geçen ve şehirler arası yollarla şehir içi yolları birbirlerine bağlayan ana yol ağı.