cinayet - youreads  1. doğrudan sizi ilgilendiriyorsa; tebrikler! ya maktülsünüz ya da katil...
  2. "imha, doğanın ilk yasalarından biri olduğuna göre doğanın yok etmesi asla suç olamaz. doğaya hizmet eden bir eylem nasıl olur da onu ihlal edebilir? insanın övündüğü bu imha, bir kuruntudan başka bir şey değildir; cinayet kesinlikle bir imha değildir; cinayet işleyen biri biçimleri değiştirmekten başka bir şey yapmaz; elementleri doğaya geri vermektedir o, bu maharetli doğanın eli de başka varlıkları ödüllendirmek için anında bu elementlerden yararlanır; imdi, yaratı yaratan için yalnızca bir zevkse, cani de doğa için bir yaratı hazırlayandır; o, doğanın hemen kullandığı malzemeleri hazırlar ve sersemlerin delice kınayacağı eylem, bu evrensel failin gözünde bir değerdir yalnızca.
    cinayeti suç haline getirmeye çalışan şey, bizim kibrimizdir. kendimizi evrenin ilk yaratıkları sayarak, bu yüce yaratığın başına gelecek her örselenmenin kaçınılmaz olarak büyük bir suç olacağını aptalca hayal ettik; eğer bizim olağanüstü türümüz bu yerküre üzerinde yok olursa doğanın ortadan kalkacağına inandık, oysaki bu türün tümüyle imhası, bize bıraktığı yaratıcı yetiyi doğaya geri vererek çoğalma yoluyla ondan çaldığımız enerjiyi ona geri vermek olurdu."

    (bkz: yatak odasında felsefe - marquis de sade)