1. hatuna benziyor, 18'i de geçmiş, isterse 10 yıl sonra pişman olacağı şeyler yapabiliriz.