deniz inekleri - youreads

  1. (bkz: manatigiller) ve (bkz: dugonggiller) deniz inekleri familyasını oluşturan memeli deniz hayvanlarıdırlar. deniz yosunları ve çeşitli su bitkileriyle beslenirler. eti, derisi ve yağı için insanlar tarafından hunharca avlanırlar...

    manatilerin ağırlıkları 500-600 kilograma kadar ulaşabilir. dugonglar ise daha iri, daha hantal deniz hayvanlarıdır. manatilerin kuyrukları palet biçiminde, dugonglarınki ise klasik balık kuyruğu biçimindedir.

    sık sık suda başları dışarıda kalacak biçimde dik duran bu hayvanların, kendilerini uzaktan gören insanların yanılgıya düşmelerine ve denizkızı hikâyeleri uydurmalarına yol açtıkları düşünülmekte.