ekonomik kriz - youreads  1. pek severim bu tartışmayı. devrimcilerin kuvvet biriktiremedikleri, planlı bir hazırlığa sahip olmadıkları koşullarda krizden gericilik çıkar. zılgıtı yiyen vatandaş anarşik olup ayaklanacak mı sanıyorsunuz? hayır, çaresiz kalacak açlıktan ölmemek için gene tarikatların cemaatlerin kucağına düşecek. ekonomik kriz kötüdür, toplumsal muhalefete katkısı olmaz.
    mutlu
  2. türkiye ekonomisinin gidişatını ve türkiye halkının refahını borsa üzerinden anlayamaz, değerlendiremezsiniz; hatta aradaki korelasyon çoğu zaman negatiftir. Aşağıdaki söyleşi Ağustos 2008’de yapılmış olup, dünya ekonomisinin temel meselelerine/sorunlarına ilişkin olarak ana akım iktisatta pek rastlanmayan kimi değerli perspektifler sağlamaktadır. Söz konusu görüşler global ekonomik kriz bağlamında 2008’den bu yana ehemmiyetini koruyan tespitler içeriyor. Hakim sınıfların ve medyanın pompaladığı borsa/faiz/döviz gündemleri haricinde, uluslararası kaynak akımları/küresel dengesizlikler/dış açıklar/büyüme hızları/sermaye birikim rasyoları/aşırı finansallaşma gibi ekonominin asli konularına ilgi duyan arkadaşların dikkatine sunuyorum.
    http://www.neaydinonat.com/gunluk/?p=1049
    mutlu