enerji - youreads  1. (bkz: erke) bir devinimin veya bir olanağın gerçekleşmesini sağlayan, kalori ve jul ölçüm birimleriyle ifade edilen, doğada çeşitli hâllerde görülen ve sistemin iş yapabilme yeteneğinin ölçüsü olan nicelik.

    herhangi bir eylemi yapan veya yapmaya hazır olan kabiliyet; bir sistemin faaliyet yeteneği, iş yapma kapasitesi.