1. "aslolan hayattır
    bir akvaryumu yazmak,
    akvaryumda yaşamaktan
    kolaydır; bu yüzden
    her dize biraz eksik,
    her şiir biraz yalandır..."