etnikmerkezcilik - youreads

  1. kişinin ve toplumun kendi toplumunu ve onun değerlerini merkeze alarak ve yücelterek dünyayı ve başka insan ve toplumları anlamlandırması, onlara buna göre değer biçmesi.
    beid