gam - youreads

gam


  1. kaygı, tasa, üzüntü anlamlarına gelir. kelimenin kökü arapçada kararma demektir. süryanicede de kararma, karanlık olma ile eş anlamlıdır.