1. verilmek istenen mesajların ve/veya hizmetlerin ulaşması hedeflenen grup veya topluluk.