1. hindistan'da yaşayan yaklaşık bir milyar iki yüz milyon insanın çoğunun inandığı din.
  türkçe kaynaklar çok sınırlı olduğundan pek fazla bilgimiz yok bu din hakkında.
  elimden geldiğince hindu tanrıçalarını/tanrılarını, ermişlerini, kutsal kitaplarını, törenlerini, sembollerini, hindu felsefesini bu başlık altında toplamayı düşünüyorum. bir çok şeyi kısa kısa anlatabilirim galiba diyerekten başlıyorum.

  hindu tanrıları
  iki ana grup altında toplayabiliriz. birinci grup da epik ve puranik^:puranalar^ dönem tanrıları yer alıyor. bu tanrılar günümüzde hala inanılıyor ve çokça popülerler.
  ikinci grubu ise popülerliğini yitirmiş veda tanrıları oluşturuyor.
  en sevilen tanrılar vishnu ve şivadır. bu iki tanrı, yaratıcı tanrı brahma ile birlikte hindu tanrı üçlemesi'ni oluştuyor. bu üçlemeye genel olarak trimurti deniyor.

  brahma: su ve evrenin tanrısıdır. evrenin yaratıcısı olarak adlandırılır. karısı bilim tanrıcası sarastati'dir. hayatını sürdürdüğü yere brahmavrinda denir. sularda doğduğu için narayana' da denir. hint mitolojisinde brahma'nın bir gecesi 1 kalpa, yani 8.840.000 yıl sürer. 6. yüzyıla doğru popülerliğini yitiren bir tanrıdır. hindistan'da brahma adına yapılmış çok az tapınak vardır. en önemli iki tapınağının adı pushkar ve orissa'dır.

  vishnu: koruyucu tanrıdır. ganj nehri'nin vishnu ayağından doğduğu söylenir. bin adı vardır. karısı, şans tanrıçası lakshmi'dir. vaikuntha isimli bir cenette yaşarlar. vedalarda evreni üç adımda dolaştığı yazılır. vishnu'nun bazı inançlara göre 22,başka bir inanca göre 10 bedenlenmesi(avatarı) vardır. dünya ne zaman dara düşse bir bedenle gelip kurtarır. mahabhara destanında krishna, ramayana'da ise rama olarak insanların karşısına çıkar.
  10'lu bedenlendirilmesinde hindu inancının en popüler tanrıları vardır; krishna ve buddha bunlardan en çok inanılanları. aslında fotoğraflarda gördüğünüz çoğu buddha çizimi vishnu'nun avatarı olarak bilinir.


  şöyle kısaca buddha bedenlendirilmesini açıklayayım;
  bodhi ağacının altında, bağdaş kurmuş oturan, düşünen ve elleriyle öğretisini açıklayan buddhadır. buddha dine inanmayaları ayartmak için bedenlendirilmiştir.


  şiva: yok edici tanrıdır. hindu tanrı üçlemesinin üçüncü tanrısıdır. alnında, iki kaşının ortasında üçüncü gözü vardır. bir şeyi yok edeceği zaman o gözü açıp yok eder. kutsal ganga nehrinin şiva'nın başından doğduğuna inanılır. karısı parvati dağların tanrıçasıdır. oğulları ganeşa ve savaş tanrısı skanda'dır. sesin kaynağı olan tanrıdır ayrıca elinde tuttuğu damaru sesin kaynağı olarak bilinir. hizmetçilerine pramatha denir. şiva'nın yarı erkek yarı dişi formuna ardhanari denir.


  ganeşa: adı ganaların efendisi anlamına gelir. şiva'nın oğlu olup, 'engelleri ortadan kaldıran' bir tanrı olarak hindistan'da çok popülerdir. bilgelik tanrısıdır. hindistan'da bir işe başlanmadan bu tanrının adı söylenir. ganeşa'nın heykel ve idolleri hindistan'ın yer yerinde bulunur. elliye yakın farklı görünüşü vardır.


  hanuman: çok sevilen hindu tanrılarından biri de bu maymun tanrıdır. özellikle köylerde çok fazla tapılır. ramayana destanı'nda çok önemlidir.rama'nın dostu ve en güvenilir hizmetkarıdır.


  veda tanrıları
  rigvada'da adı geçen tanrılardır. ari dönemin etkisinde oluşturulan bu eserdeki tanrılar sonradan ikinci plana düşmüştür. belli başlı tanrılar şunlar:

  indra: yağmurlu gökyüzünün tanrısıdır. ari toplumun ulusal tanrısı ve o dönemdeki tanrıların başıdır. kendisine en çok ilahi sunulan tanrıdır ayrıca.


  agni: ateş tanrısıdır. ateşten oluşan yedi tane dili vardır. bu tanrının üstünden sunulan kurbanlardan ve adaklardan diğer tanrılar besin ihtiyacını karşılarlar. adına sunulmuş 200 ilahi vardır.


  soma: kutsal bir bitkinin ve onun özsuyunun tanrısıdır. çandra adıyla da bilinir. ay tanrısı olarak da değerlendirilir.
  tanrılar tarafından içilen soma'nın sarhoş etme ve cesaret verme özelliği vardır. soma içkisini en çok içen tanrı ise indra'dır. tatlı bir içki olduğundan cennetin sütü denir ve amrita (ölümsüzlük içkisi) olarak görülür. vedalardan sonra ay tanrısı olarak kabul edilmiştir.


  sürya: güneş tanrısıdır. vedaların en önemli tanrılarından biridir. her yeri ve her şeyi gören bir tanrıdır. mevsimleri kontrol eder, tüm canlıları korur. insanların yaptıkları iyi ve kötü şeyleri bilir. sonraki dönemde tüm özellikleri vishnu'ya aktarılmıştır.
  günümüzde hala hindistan'da güneş'e tapan insanlar vardır ve en önemli güneş tapınağı oldukça eski olan konarak tapınağıdır.


  varuna: okyanus tanrısıdır. rigveda'da adı geçen en büyük tanrılardandır. güneşin görüşü bu tanrının avatarlarından biridir. dünyayı ve ahlak kanunlarını korur.


  vayu: rüzgar tanrısıdır. indra'yla yakın dostturlar ve birlikte soma içerler. vayu insanlara çocuk ve ün kazandırır. ramayana destanı'nda tanrı maymun hanuma'ın babasıdır.


  vişvakarma: kutsal mimarı tanrısıdır. mekanik ve mimari bilimlerin tanrısıdır.


  yama: ölüm tanrısıdır. güney yönünün koruyucusudur. yaşadığı yer yamapura'dır. iyi ve kötü olmak üzere iki biçimde gözükebilir. karısı yamuna nehri olan yami'dir.


  tanrıları galiba burada bitirmek gerek. bu entry bu kadarcık olsun devamını sonra düzenleyebilirim.
  rihan
 2. hindu tanrıçaları
  genel olarak tanrıların karısı olarak yanlarındadırlar. her tanrının ayrılamadığı ya da bağımsız düşünülemeyen bir eşi vardır. bu biraz da hint aile kültüründen kaynaklıdır.
  hint tanrıçalarına en az tanrılar kadar inanılır ve tapınılır.
  hindu tanrıçalarının iki biçimi vardır; korkunç ve yumuşak.
  vedik dönem tanrıçaları değerini yitirmiş ve artık pek fazla inanılmayan tanrıçalardır.asil önemli tanrıçalar veda dönemi sonrası (sarasvatidahil) tanrıçalardır.
  veda dönemi tanrıçaları üç gruba ayrılıyor;

  dokuz durga:
  siddhidhatri
  kalaratri
  şailputri
  brahmaçarini
  katyayani
  çandraghanta
  kuşmanda
  skandamata
  mahagauri

  yedi ana:
  maheşvari
  varahi
  çamunda
  indrani
  kaumari
  brahmani
  vaishnavi

  on mahavidya:
  kali
  tara
  çhinnamasta
  bhuvaneşvari
  dhumavati
  bagala
  kamala
  matangi
  şodaşi
  bhairavi

  sarasvati: tanrı brahma'nin karısı, bilgi ve öğrenme tanrıçasıdır. süt beyazı bir cildi vardır ve çok güzeldir. genellikle beyaz elbise giyer ve su zambağının üzerinde oturur. dört kolludur. iki eliyle vina denilen müzik aletini çalar. diğer ellerinde nilüfer çiceği ya da tesbih ve eğitimi sembolize eden bir kitap tutar. günümüzde birçok okulda eğitime bu tanrıçanın adıyla başlanır. ilk okumaya başlayan hindu çocukları için bu tanrıçaya tapınılır.


  lakshmi: tanrı vishnu'nun karısıdır. talih ve zenginlik tanrıçasıdır. diğer bir isimle şri'de denir. okyanusun çalkalanması sırasında doğmuştur. kocası vishnu ne zaman dünyaya bedenlenerek gelse, lakshmi'de karısı olarak yanında gelir. vishnu cüce(vamana vishnu'nun bir avatarıdır ayrıca) olarak doğduğunda lakshmi, padma(nilüfer) olarak doğmuştur. hindular ekim-kasım ayında kutladıkları divali bayramında tanrıça lakshmi'ye tapınırlar.


  devi: tanrı şiva'nın karıları 'devi' ortak adıyla toplanırlar. mahadevi'de (büyük tanrıça) denir. tanrıça şiva'nın dişil enerjisi (şakti) olarak,yumuşak diğeri hiddetli olmak üzere, iki halde bulunur. yumuşak haldeyken uma(parıltı), gauri(sarı), parvati(dağlı), haimavati (himalayalı), caganmata'dır (dünyanın anası). şiva'nın dağlarla ilgisi olduğundan karısı parvati de onunla birlikte gözükür. şiva öküzü nandi ile kailasa dağlarına giderken parvati de yanındadır. şiva'nın sadık eşidir.sanskrit dilinde parvata 'dağ' demektir, dişil olarak dağ ile olan ilişkisini ortaya koyar. ganeşa'nın annesidir. tanrıça ganga da (nehir olarak) himalayalardan doğduğu halde şiva'nın başından doğuyor gibi gösterilir. devi'nin kişiliğinin çok daha güçlü olduğu formlar; kali. durga gibi hiddetli formlarıdır.


  durga: şiva'nın karısıdır, fakat bağımsız gözükür ve ona şiva'dan ayrı olarak tapılır. sarı renkli ve güzel bir kadındır. bu dünyadaki maddesel kazançlar ve gelecektekindeki ruhsal gelişme için yakarılıp tapınılır. durga'nın mahisha isimli manda biçimdeki bir kötü ruh(asura) ile olan savaşı çok ünlüdür ve hint mitolojisindeki en ünlü mitler arasındadır. bu hiddetli tanrıçanın navadurga denilen dokuz biçimi vardır.


  kali: şiva'nın karısıdır veya o olmadığındaki dişil enejisidir. kara renkli korkunç bir tanrıçadır. boynunda insan kafatasından yapılmış bir kolye taşır. kesilmiş insan kollarından kendisine etek yapar. dili dışardadır ve kandan kıpkırmızı olmuş durumdadır. kali sözcüğü hem 'kara' anlamına gelir hem de 'zaman' anlamına gelir. kali canlıları yutan zaman'dır. bu kavram geçmiş dönemde ilkellerin kafatası avcılığı ile birleştiğinde kali gibi bir tip ortaya çıkmaktadır.


  dokuz durga(nava durgah)
  durga'nın dokuz biçimin adıdır. bunlar aynı zamanda dişil enerji(şakti) olarak da bilinirler. hindular ekim ayındaki navaratri bayramında bu tanrıçalara taparlar;

  şailputri: bayramın birinci günü tapılan tanrıçadır. himalayaların kızıdır.

  brahmaçarini: durga'nın ikinci dişil enerjisidir.

  çandraghanta: üçüncü durga-şakti'dir.

  kushmanda: döndürcü durga-şakti'dir.

  skandamata: savaş tanrısı skanda'nın annesidir. beşinci durga-şakti'dir.

  katyayani: altıncı durga-şakti'dir.

  kalaratri: yedinci durga-şakti'dir.

  mahagauri: sekizinci durga-şakti'dir.

  siddhidhatri: sonuncu şakti'dir. tapınıcılarına yirmialtı çeşit lütuf bağışmala özelliği vardır.

  yedi ana(sapta-matrikah)
  bunlar, brahman geleneğinden gelmeyen halkın inançlarından türemiş ana tanrıçalardır. en önemli özellikleri hiddetli olmalarıdır. hastalık verir veya giderir, çocukları korur ve onlara illet verirler. savaşlarda kurbanlarının kanını içerler. ellerinde ve yüzlerinde çok belirleyici simgeler olmadığından onları tanımak için binek hayvanlarına dikkat etmek gerekir.

  brahmani: brahma'dan türemedir. dört kolludur. ellerinin ikisinde su kabı ve tesbih tutar. diğer iki eli koruyucu ve lütuf verici biçimdedir. binek hayvanı kuğudur.


  maheşvari: şiva'dan türemedir. dört,altı veya on kolludur. ellerinde bir mızrak ve tespih tutar. iki eli koruyucu ve bağışlayıcı biçimdedir. üç gözlüdür. binek hayvanı öküzdür.


  kaumari: karttike'dan türemedir. iki, dört veya oniki okulludur. iki elinde bir mızrak ve bir horoz tutar. diğer iki eli koruyucu ve bağışlayıcı formdadir. üç gözlüdür ve tavus kuşuna biner.


  vaishnavi: vishnu'dan türeme olduğu için bu adı alır. dört veya altı kolu vardır. ellerinde deniz kabuğu ve çark tutar. diğer elleri koruyucu ve bağışlayıcı biçimdedir. kartala veya garuda'ya biner. bazen ellerinde balta, yay, kılıç da olur.


  varahi: vishnu'nun domuz(varaha) formundan türemedir. başı domuz başıdır.


  indrani: tanrı indra'dan türemedir. aindri de denir. dört kolludur. ellerinde mızrak ve şimşek tutar. diğer elleri koruyucu ve bağış verici biçimdedir. file biner.


  çamunda: şiva'dan türemedir. dört veya on kolludur. ellerinde üvendire, kılıç,mızrak, ok , kalkan, balta gibi şeyler taşır. bir cesede veya baykuşa biner.


  on mahavidya(mahavidyah)

  en yüce tanrıçalar grubudur.
  daksha'nın kızı sati, şiva'nın karısıdır.babasının kurban törenine çağırmamasına kızan sati, kendisini on parçaya bölerek bu tanrıçaları yaratır. şiva, sati'nin öfkesinden korkar ve gitmesine izin verir. bu durumda sati'nin gücü şiva'dan daha büyük fazla olarak kabul edilir. kali ve tara bağımsız olarak da karşımıza büyük tanrıçalar şeklinde çıkarlar.

  kali: cesetlerin yoğun olduğu yerlerde yaşayan, çıplak, göğüsleri insan kafataslarından kolyeyle örtülü, insanlardan etek giyen korkunç yüzlü bir tanrıçadır. siyah dağınık saçları vardır. bir elinde satır, diğer elinde ise kesik bir insan başı tutar. kanlı dili hep dışarıdadır.(kali'yi yazmıştım fakat on mahavidya grubunun ana tanrıçası olduğundan tekrar yazma gereksinimi hissettim. kategorisiz olarak en başlarda yazma sebebim ise en çok inanılan tanrıçalar arasında olması.)


  tara: hemen hemen kali ile aynıdır. bir cesedin üstünde durur. kesik başlardan kolyesi ve kaplan derisinden eteği vardır. korkunç kahkahalar atar, cenaze ateşinde bulunur. gebedir. dört kolu vardır. ellerinde tabak, satır, makas, nilüfer çiçeği tutar.


  çinnamasta: yerde aşk yapmakta olan aşk tanrısı kama ile karısı rati'nin üzerinde, ayakta duruyor haldedir. kendi başına bir kılıçla kesmiş, fışkıran kanı üç ayrı yöne gitmektedir. birini tanrıçanın kesilmiş başı, diğer ikisini ise sağında ve solunda duran iki kadın hizzmetkarı içermektedir. tanrıça bir elinde başını kestiği kılıcı, diğer elinde ise bir tabağın içinde duran başını tutmaktadır.


  bhuvaneşvari: üç dünyayı besleyen tanrıçadır. dört kolu vardır. ellerinde üvendire ve ilmik vardır. diğer iki eli koruyucu ve bağışlayıcı biçimdedir. beyaz tenli ve hoşça gülümseyen bir tanrıçadır.


  bagala: başı turna başı gibidir. sarı renklidir. mücevherle kaplı bir tahtta oturur. bir elinde topuz vardır. diğer eliyle düşmanlarının dilinden yakalar ve sündürür.


  dhumavati: uzun boylu, solgun benizli bir tanrıçadır. hiç gülmeyen sert bir yapısı vardır. dul gibi kirli elbiseler giyer, saçı başı darmadağınıktır. dişleri dökük, göğüsleri sarkıktır. açlık ve susuzluktan halsiz düşmüştür. büyük kanca gibi bir burnu vardır. kavgacı tabiatlıdır.


  kamala: altın renkli çok güzel bir kadın olarak betimlenir. etrafı fillerle çevrilidir ve filler hortumlarıyla bu tanrıçanın üzerine su dökerler. bir nilüfer çiçeğinin üzerinde oturur. iki elinde çiçek tutar. çiçekler birbirinin aynıdır. tanrıça lakshmi'ye benzetilmeye çalışılmıştır.


  matangi: kara renklidir. gözleri sarhoşluktan fırıl fırıl döner. çılgına dönmüş bir fil gibi dengesizce yürür.


  şodaşi: kırmızı tenli, on altı yaşında bir kızdır. yüzü koyun yatmış durumdaki şiva'nın üzerinde oturur. bu durumda onunla cinsel birleşme de yaparlar. şiva'nın yattığı yerin dört ayağı, tanrı brahma, vishnu, rudra ve indra'dır. bu tanrıça bazı mahavidya listelerinde tripurasundari ile özleştirilir.


  bhairavi: kırmızı tenlidir. kesik başlardan bir kolyesi vardır. dört kolludur. ellerinde bir tespih ve bir kitap vadır. diğer iki eli koruyucu ve bağışlayıcı biçimde durur. göğüslerinde kan vardır.


  elimden geldiğince daha doğrusu hatırladığım kadarıyla, okulun ilk senesinden kalma notlara bakarak tanrıçaları toparlamaya çalıştım. oldu gibi gibi..
  fotoğrafları eski dönem çizimlerinin olduğunu kullanmaya çalıştım ya da en yakın olanını.
  hatırlayamadığım bir şeyler varsa affola, elbet hatırladıkça düzenlerim..
  kutsal kitapları da bir sonraki entryde yazarım umarım.
  rihan
 3. benim bildiğim tek tanrıçası aishwarya rai'dir.
 4. Rahu is the head part of the spiritualsnake. It is the first shadow planet of the solar system. In vedic astrology rahu is considered as “North node” and cruel planet. It has great impact on all the beings and lives.It gives result based on the position it has been placed in a person’s birth chart.Rahu denotes desires,illusion,mystery,secrets,aspirations,ambitions.It is responsible for all the negative things happening in one’s life, cheated by friends and family, sudden loss in health and wealth.
  Ketu is the lower part of the spiritual snake. It is considered as South node in vedic astrology.Ketu denotes moksha, sudden gains, spiritualpursuits. He can create sudden loss of job, Legal disputes and family problems.ketu is the malefic planet can causes blocks in your journey of life, he can lead to sorrowful existence.He can create emotional disturbances and create problems in marital relationships if he is badly positioned in the birth chart of any person.
  To overcome the adverse effects of Rahu ketu malefic planets Rahu ketupuja can be performed.It helps in pacifying the harmful effects of the those two planets.
  While you can perform this puja at any time or any day, but performing puja during rahu kalam is considered to be auspicious one. Sunday and Tuesday are the best days to perform rahu ketu shanti puja as Sunday and Tuesday are the days considered to bebest for Rahu and Kethu
  Benefits of rahu ketu shanthi puja
  - Effective in reducing the ill-effects of the malefic Rahu and ketu.
  - It helps to alleviate the karmic debt (baggage in past life) of a person.
  - It helps to cure chronic diseases and long standing problems.
  - Ability to overcome negative influences and or enemies. Resolves legal problems.
  - Enjoying the material comforts, prosperity and acquire a good level of concentration
  - Self realization and relief from drug addiction & threats of imprisonment

  https://www.bookurpooja.com/Poojas/poojapreview/Grahabala--Rahu-Ketu-Shanti-Pooja-17/
 5. Nava means “nine” & graham means “planets” the nine planets in the solar system have a great impact on the lives of human beings. In Indian astrology, nine planets have the power to change any individual’s life in an instant. It can influence the life events.Every person’s life is different and planets play vital role in a person’s destiny. Each of the nine planets represents an aspect of our karmic debts(karma) from our past life. Severalkinds of Doshams in horoscope occur due to when one or more planets are badly placed. Transition of planets also may cause various problems like job loss, litigation, family disputes, deprivation of business and destruction in life
  Ill deeds and bad karma from the previous birth along with planetary positions of horoscope will have adverse effect on person’s finances and wellbeing.Navagraha homam/puja issaid to believe to reduce the malefic effects of the planets in effective way.
  Navagraha homam/puja is performed to get rid of all obstacles by misplaced planets and attain happiness & wealth.Navagraha homam have the power to neutralize or remove all harmful doshams in the horoscope and enable the person to prosper in life.
  Auspicious day to perform Navagraha homam/puja on the janma nakshatra day of the person or the day of muhurtam
  Benefits of navagraha homam
  - Relieve from some specific doshas, increases health and financial conditions
  - Relief from negative energies and drishti.
  - Ensuring the successful career
  - Blocking any unfortunate events/things that may affect a person in the future.
  - Satisfying the malefic planets that creating bad impacts on a person’s life.
  - Remedy for those are craving for child’s birth and happy married life.
  - Cures any type of health illness, troubles and sufferings.
  https://www.bookurpooja.com/Poojas/poojapreview/Navagraha-Homam-81/
 6. Swayamvaraparvathipuja is dedicated to Goddess parvati and Lord shiv.Swayamvaraparvathi puja was performed by goddess parvati who is the sister of Lord Maha vishnuhad a desire to marry Lord shiv, undergonesevere penance, Finally tied the knot with her love.Lord shiva himself gave the Swayamvaraparvathi mantra to goddess parvati.
  Swayamvaraparvathi puja/yagna is for enjoying the married life free from disputes or discords and to strengthen the husband-wife relationship.The couples who are undergoing broken relationship or Divorce can chant Swayamvaraparvathi mantra to reconcile with their partners by resolving the misunderstandings.Swayamvaraparvathi puja will create a harmonious happy life with your partner.
  By performing Swayamvaraparvathi puja, the couples will receivetheblessings of Lord shiv and Goddess parvati.people who have various hurdles or obstacles in finding the suitable partner will find the perfect partner of their choice and lead the happy life.
  Panchami Tithis that fall on Fridays are considered auspicious to perform Swayamvara Parvathi puja/yagna. You can also choose your Birth Star days to perform this holy ritual.
  Things to Offer for puja are Dheepam, Doop,Flowers ,Fruits, Naivedyam &Betel leaves & nut, Aarti & Namaskarams daily.
  This powerful ritual has the power to subdue the ill-effects of malefic planetsin our birth chart.
  • All the known/unknown obstacles that are delaying the marriage are removed by performing swayamvara parvati homam/yagna
  • This homam will clear all the misunderstandings between couples and strengthen the relationship, create bonding and affection in the husband/wife
  • Removes the infertility problems/delay in conceiving. It helps to induce positive vibrations in body & soul of the couple and creates union between them
  • Avoiding divorce, by matching the wavelength and improving the healthy relationships.
  • It boosts & blossoms the love between couples. Solves the post-marital problems
  • Any suitable guy/girl will get a matching bride/groom
  https://www.bookurpooja.com/Poojas/poojapreview/Grahabala--Swayamvaraparvathi-Mantra-Puja-for-Marriage-Problems--Divorce-8/