hipokrat - youreads

  1. meşhur yunan hekim. şanını tıp bilimini dinsel-mitsel neden sonuç ilişkilerinden ayırmasıyla edinmiştir.

    vücut bütünlüğünü öncelediğinden hastalara asla cerrahi müdahale etmez.

    "sanat uzun, hayat kısa" sözünün sahibidir. bu sözün lantince orijinali şöyledir: ars longa, vita brevis, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile. yani: sanat uzun, hayat kısa, fırsatlar geçici, tecrübeler yanıltıcı, karar vermek zor

    buradaki sanat, tıp sanatıdır.