ioanna kuçuradi - youreads 1. türkiye felsefe kurumu başkanı filozof, akademisyen kişilik.

  bu ara bir iki sohbetini dinledim. değer yargıları üzerine basit ama gözardı edilen teorileri mevcut. kendi etiğini de yazmış. bilahare etiğini okumak lazım sohbette yaptığı gibi uzun ve detaylı ise yorucu olabilir.

  önemli iki konusunu da yazayım.

  değer atfetmek: bi olayda konudan bağımsız olarak kendi çıkarı doğrultusunda değerlendirme yapmak. buna da ezbere diyor hoca bilgisel değil diyor.

  değer biçmek: kendi çıkarı olmasa da toplumsal ya da ahlaksal değer yargılarına göre durumu değerlendirme işine değer biçmek diyor. bu da ezberedir, doğru değerlendirme değildir diyor.

  kısacası doğru değerlendirme sadece olayı ne olduğunu aşamalarını değerlendirme işidir, bilgiye ancak doğru değerlendirme ile ulaşırız diyor.

  bu da pek yaygın bir davranış değil, herkes kendi çıkarına ya da ahlaksal duruma göre değerlendirme yapmayı seviyor.
  abi