itibarıyla - youreads

  1. –den başlayarak, –den başlamak üzere, –den sayılmak üzere, bakımından, yönünden anlamında kullanılır. Arapçadan dilimize geçen bu kelime çoğunlukla itibariyle şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı «itibarıyla» şeklinde olmalıdır. örnek kullanım:

    Yıl sonu itibarıyla döviz girişi hızlanmıştır.
  2. (bkz: itibarı ile)

    -den itibaren, -den başlayarak, başlangıcı ile, -den geçerli olmak kaydıyla; baz alınacak olursa, bakımından