1. –den başlayarak, –den başlamak üzere, –den sayılmak üzere, bakımından, yönünden anlamında kullanılır. Arapçadan dilimize geçen bu kelime çoğunlukla itibariyle şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı «itibarıyla» şeklinde olmalıdır. örnek kullanım:

    Yıl sonu itibarıyla döviz girişi hızlanmıştır.
  2. (bkz: itibarı ile)

    -den itibaren, -den başlayarak, başlangıcı ile, -den geçerli olmak kaydıyla; baz alınacak olursa, bakımından