kadın erkekleşince - hüseyin rahmi - youreads

    • okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (0.00)
kadın erkekleşince - hüseyin rahmi
hüseyin rahmi tarafından 1933 yılında yazılmış bir tiyatro oyunudur. gazi paşa öncülüğünde gerçekleşen inkılaplar, kadına sosyal hayatta ve ekonomide birtakım özgürlükler kazandırmıştır. kadın ve erkek eşit konuma gelmiştir. bu oyunda, inkılaplar neticesinde modernist bir hayat tarzına sahip olduğunu düşünen ama kadın- erkek eşitliğinde sınırları bilmeyen bir çiftin yapmış olduğu evliliğin nasıl bir sonuç verdiği gösterilmiştir. bu eserde, kadın-erkek eşitliğinin sınırlarının belirlenmediği takdirde kadının nasıl erkekleştiği, erkeğin de ne ölçülerde kadınlaştığı gösterilmiş; bunun sonucu olarak da aile kurumundaki anlaşmazlığın artması konu edilmiştir.

Bu başlığa bugün yorum yapılmamış.