kendisinin seçemediği özelliğiyle gurur duyan insan - youreads  1. "insanın din, milliyet, cins, soy, asalet gibi doğuştan bedava gelen özellikleriyle övünmesi çiğlikten başka birşey değildir" (bkz: ali nesin)
  2. uzun boylu olduğu için veya yahudi olduğu için veya esmer olduğu için vs. özellikleriyle övünen ağır maldır açık ve net.