kendisinin seçemediği özelliğiyle gurur duyan insan - youreads  1. uzun boylu olduğu için veya yahudi olduğu için veya esmer olduğu için vs. özellikleriyle övünen ağır maldır açık ve net.
  2. "insanın din, milliyet, cins, soy, asalet gibi doğuştan bedava gelen özellikleriyle övünmesi çiğlikten başka birşey değildir" (bkz: ali nesin)