kıraathane - youreads

  1. arapça kökenli kıraat ve farsça kökenli hane sözcüklerinin bileşiminden meydana gelerek "okumayeri" anlamını veren, ancak günümüzde yaygın biçimde evrildiği çayhane ve kahvehane anlamında kullanılan, ülkede boş vakit katliamının yapıldığı yerlerdir.