kurbağalar - aristofanes - youreads

    • okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (10.00)
Yazar Aristofanes
kurbağalar - aristofanes
405 yılında ocak’ta lenea, mart’ta dionysia şenliklerinde sahnelenmiş ve birincilik almıştır. sahnelenirken yazarın adı kullanılmamıştır. oyunun başında yazar kendi dönemindeki diğer komedya yazarları olan ameipsias, lykis ve phrynikhos’un esprilerinin bayağı olduğunu söyleyip onlarla alay eder.
oyun aristofanes’in gelenekçi bakış açısının bir örneği olarak görülür. euripides’in ölümünden bir yıl sonra yazılmıştır ve ülkede tragedya şairi kalmayınca dionysos’un hades’e gidip euripides’i geri getirmek istemesini konu alır. fakat orada aiskhylos’u getirmeye karar verir. oyunda sofokles’in yarışa dâhil edilmemesi soru işareti uyandırır. fakat oyun yazılmadan bir yıl önce euripides ölmüşken oyun yazımı sürecinde sofokles hala hayattadır. oyunun gösteriminden önce öldüğü ve aristofanes’in sonradan onun ismini birkaç yere eklediği düşünülmektedir. (sofokles’in aiskhylos’a saygı duyup yerine aday olmadığından söz edilir ve aiskhylos yerini ona bırakır.)
oyundaki dionysos ve kölesinin ilişkisi don kişot ve sanço panza’nın ilişkisine benzemektedir. 1970’de yale lisesi’nde yapılan bir müzikal versiyonunda da euripides yerine bernard shaw, aiskhylos yerine de william shakespeare konmuştur.


  1. aristofanes (iö. 450?-385?) antik yunan komedyası’nın en büyük temsilcisidir. komedyalarında yaşadığı toplumun eleştirisini yapmış ve çağının siyasal, kültürel sorunlarını incelikli bir alayla, fantastik hayal gücüyle, yer yer açık saçık diyaloglarla sahneye taşımıştır. kurbağalar, aristofanes’in tragedya yazarı euripides’i kıyasıya eleştirip alaya aldığı bir oyundur. oyunda, ölmüş iki tragedya yazarı aiskhülos ile euripides’ten birinin, yeryüzüne tekrar getirilmesi seçiminde, euripedes, eserlerinde klasik tragedya formunu bozduğu, ukala ve geveze üslubu nedeniyle bu seçimi kaybeder.