leviathan bir din ve dünya devletinin içeriği biçimi ve kudreti - thomas hobbes - youreads

    • okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.00)
leviathan bir din ve dünya devletinin içeriği biçimi ve kudreti - thomas hobbes
hobbes'un başyapıtı kabul edilen leviathan, özellikle, bir "din ve dünya devleti"nin oluşturulamasında bireyler arası toplumsal sözleşmeye verdiği önem ve ahlak kurallarını tamamen laik ve doğal bir temele oturtuşuyla dikkat çeker. hobbes, 1651'de yayımladığı bu kitabında, "tanrı'nın buyrukları" olan doğa yasalarından yola çıkarak, ideal devletin oluşturulması yollarını gösterir; ayrıca hem dinsel, hem de toplumsal-eğitimsel gerekçelerle çağının üniversite sistemine eleştiriler yöneldir. (kitap bilgileri idefix'den alınmıştır.)


  1. bu eserinde hobbes ingilizcede "body politics" adı verilen metaforu kullanmıştır. "body politics" kısaca devletin bir insan vücudu olarak tasvir edilmesi olarak tanımlanabilir. bu benzetme sayesinde toplumda kolektivist bir devlet anlayışı uyandırılır; hobbes tarafından sıkı bir biçimde savunulmuştur. eserin kapağı da harikulade resmedilmiş bir "body politics" metaforu örneğidir. bknz görsel