louis dollo - youreads

  1. 19.yy sonlarında, evrimin tersinemez olduğu ilkesini (dollo yasası) ortaya atan belçikalı paleontolog. bu kuramı yıllar içinde sağlamlığını yitirse de, temellerini attığı paleobiyoloji ayakta kalmaya devam etmiştir.