1. 95 ila 98 milyon yıl evvel geç kretase (tebeşir) döneminde, güney amerika kıtasının adalarında yaşamış bir etçil dinozor türüdür. theropod alttakımının carcharodontosaur familyasına mensuptur.

    yetişkinlikte 10.5 ila 13 metre boya erişebilen mapusaurus, dinozorlar âleminin bilinen en büyük ve en güçlü yırtıcılarından biridir. tyrannosaurus rex ve carcharodontosaurus'dan biraz büyük, spinosaurus'dan ise daha küçüktür. yakın akrabası olan giganotosaurus ile hemen hemen aynı boydadır.

    fosillerden elde edilen bilgiler, mapusaurus'ların devasa otobur dinozorlar olan argentinosaurus'ları avlayabilmek için gruplar hâlinde avlandıklarını göstermektedir. güçlü çeneleri, keskin dişleri ve atletik yapılarıyla ani saldırılar gerçekleştirebilen mapusaurus'lar, kendi habitatlarının en büyük ve en güçlü avcıları konumundaydılar. güçlü iki ayağı üzerinde hareket eden bu usta avcılar, körelmiş ön ayaklarını ise herhangi bir işte kullanmıyorlardı.