• youreads puanı (9.20)
 1. cezayir asıllı fransız şarkıcı soha'nın 2007 tarihli "d'ici et d'ailleurs" albümünden ritmik bir şarkı.
 2. sevdiğim bir şarkı ama bir türlü çevirisini bulamadım. belki biraz daha araştırsam bulurdum uğraşamadım. gündeme getirmek için yazıyorum siz de dinleyin. şarkıdaki tınılar çok güzel.
 3. a thousand steps
  bin adım

  one step, i leave forever
  bir adım, terk ederim ebediyen
  one strong step
  bir güçlü adım
  one step forward
  bir adım ileri

  two steps, i leave without looking at you
  iki adım, sana bakmadan terk ederim
  so far i stepped
  çok uzağa adımladım
  two steps, and i already forgot you.
  iki adım, ve çoktan unutmuşum seni

  three steps, i am already toward the east,
  üç adım, çoktan doğuya yönelmişim
  to the south, to the west.
  güneye, batıya.
  three steps, i think it's a lot, it seems to me
  üç adım, düşünüyorum ki bu fazla, öyle geliyor bana

  and when will you be back?
  peki ne zaman geri döneceksin?
  --i will not return
  dönmeyeceğim.
  when will you be back?
  ne zaman geri dönmüş olacaksın
  --i'm so far away already
  çok uzaktayım şimdiden
  when will you be back?
  ne zaman döneceksin
  one day or never.
  bir gün veya asla.

  and when will you be back?
  peki ne zaman döneceksin?
  --i took the first step
  ilk adımı attım
  when will you be back?
  ne zaman döneceksin
  --above all, don't wait for me
  hepsinden öte, beni bekleme
  when will you be back?
  ne zaman döneceksin
  one day or never.
  bir gün ya da asla

  four steps, i want to remember
  dört adım, hatırlamak istiyorum
  four steps, i already know
  dört adım, zaten biliyorum
  you loved me, i loved you.
  sen beni sevdin, ben seni sevdim

  five steps already, without losing myself
  şimdiden beş adım, yitirmeden kendimi
  so far away i walked
  yürüdüm çok uzağa,
  five steps and i forgave you.
  beş adım ve affettim seni,
  six steps already, almost seven
  altı adım oldu bile, neredeyse yedi
  i don't know how to count more than that
  bilmiyorum ki bundan sonrası nasıl sayılır
  a thousand steps and more, i keep standing.
  bin adım ve dahası, ayaktayım hala

  and when will you be back?
  --i will not return
  when will you be back?
  --i'm so far away already
  when will you be back?
  one day or never.

  and when will you be back?
  --above all, don't wait for me
  when will you be back?
  --i took the first step
  when will you be back?
  one day or never.

  one step, two steps, three steps, four steps, five steps ...
  a thousand steps ...

  *hatam varsa affola...