1. mistisizm ya da gizemcilik, en genel anla­mıyla, tanrı ile ya da herhangi bir kutsal varlıkla içten ve kişisel bir bağ kurma arayışı­dır.
    mistikler, tanrı düşüncesi dışındaki tüm düşüncelerden zihinlerini arındırarak tanrı’ ya ulaşılacağına inanırlar. bazı mistikler, dün­yadan ellerini eteklerini çeker ve yalnızlığı seçer. öbürleriyse insanlardan kopmaz, ama onlarla birlikte yaşarken dünyasal düşünce­lerden ve isteklerden uzaklaşmak için kendi­lerini eğitir.
    mistisizm’e bütün büyük dinlerde rastlanır. hangi dinden olurlarsa olsun mistiklerin ya­şantıları büyük benzerlikler gösterir.