nirvana - youreads  1. anlamsızlık soyutlanış kurtuluş öz'e dönme sahibini bulma isteksizlik hali. tükenmişlik sendromunun gerçeği

    satori