1. bir şeyi başarısız anlamda taklit etmek, bir şeye olumsuz anlamda özenmek.