planck sabiti - youreads  1. planck sabiti, kuantum mekaniğinde aksiyonun temel birimi (kuantumu) olarak düşünülebilecek bir sabittir. adını fizikçi max planck'tan alır.planck sabiti, modern fizikte en önemli iki sabitten biridir, diğeri ise (bkz: ışık hızı) 'dır.

    planck sabiti, bir parçacığın enerjisinin frekansına olan oranıdır.eğer bir parçacığın frekansı artarsa enerjisi de artar. frekansı azalırsa enerjisi de azalır; ama planck sabiti her zaman aynı kalır.

    h sabiti, önemli evrensel sabitlerdendir ve değeri 6,6260693(11)•10-34 j·s kadardır.

    planck zamanı 10-43 saniyedir ve bu bir kronon olarak da adlandırılır. planck uzunluğu, planck zamanı ile ilişkilidir. işık hızıyla hareket eden bir fotonun planck uzunluğunu aldığı zaman olan 1,70863•10-45 saniye planck zamanıdır. planck zamanı kadar sürede, ışığın aldığı yol planck uzunluğu olarak tanımlanır.

    planck uzunluğu denen, evrende bilinen en küçük uzunluğa yaklaştıkça, uzay-zamanın tümsek ve çukurlukları artar. en küçük kırışıklıklar büyüklere oranla daha belirgin hale gelir. eğrilik ve belirsizlik o kadar büyüktür ki, “iki nokta arasındaki uzaklık” kavramının hiçbir anlamı kalmaz. uzay-zamanın kendisi bile anlamsızdır. iki noktanın birbirine planck uzunluğundan daha yakın olmasından bahsedilemez. bu uzunluk (gh/2π•c3)½=10-33 cm ya da 1,61599•10-35 metredir.