plüralizm - youreads

  1. plüralizm (çoğulculuk) varlığın oluşumunda birden fazla prensibi, birbirinden bağımsız birden fazla tözü temel alan görüş ve görüşler bütünüdür.

    ontolojik ^:varlıkbilimsel^ açıdan, monoizmin karşıtı olup, evrenin, bilincin ve varolan her şeyin oluşumunda birden çok maddenin bulunduğunu ve bu maddelerin her birinin mevcudiyetinin tek, salt ve birbirlerinden bağımsız olduğunu; bu maddelerin birbirine dönüşebilir ve/veya dönüştürülebilir olmadığını savunur. (bkz: monizm)

    plüralizm aynı zamanda politik ve toplum bilimsel bir terimdir:

    sosyolojide, kısaca çeşitli eğilimlerin ve düşüncelerin yönetimdeki etkisini kabul eden siyasî bir yöntem olarak tanımlanmaktadır.

    politikada ise, toplumunun çoğunluğunun kabul ettiği bir çok partili yönetim şeklini, yönetim sistemini belirtmek için kullanılır. bu yönüyle saltçılığın ve mutlakçılığın karşıtıdır. (bkz: mutlakiyet)