rizomatik birliktelik - youreads  1. giriş: yersizyurtsuzluk, rizom

    Hiyerarşik olmayan toplumsallık. Farklı köklerin Gövde birlikteliği. Varlıkların değil oluşların birlikteliğidir aynı zamanda. “Bir arada ve farklı oluş”, başı ve sonu olmamasına rağmen ortası olmak durumu. Merkezden ya da kökten gövdeye doğru hiyerarşik ve otoriter ilerleme değil çok merkezden tek gövdeye yatay, heterarşik oluşlar yaratarak ilerleme olarak tanımlanabilir. Tüm merkezleri ve kökleri bozarak, yerliyurtlu olmaya tehdit oluşturarak ilerler. En önemli kısmı ise aynıları değil çokları, karşıtlıkları değil farklı ve bir arada oluşları ifade eder.
    abi
  2. birliktelik deyince "aha, yeni bir ilişki türü" diye bir merakla daldım içeri. ilk cümleden sonrasını anlamadığımdan yola çıkarsam bana göre olmayan yaşam biçimi. (*:iki nokta üst üste büyük d)