şair ve patron - halil inalcık - youreads

  • okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (6.00)
şair ve patron - halil inalcık
şâir ve patron, türkiye'nin tarih alanındaki en saygıdeğer temsilcisi halil inalcık tarafından kaleme alınmıştır. bu küçük ama edebiyat için çığır açıcı risâlede inalcık hocamız, osmanlı divan şâirlerini ve şiirini sosyolojik bir yaklaşımla ele almakta, ana kaynakları kullanarak patronajın bu sanat tarzı üzerinde belirleyici etkisini analiz etmektedir.

osmanlı imparatorluğu'ndaki sanat ve iktidar ilişkisini max weber'in "patrimonyal devlet yapısı" tanımlamasından yola çıkarak inceleyen inalcık, patrimonyal bir yapıya sahip toplumlarda bilim adamı ve sanatçının üretimini "mutlak egemen bir hükümdar"ın belirlediğini şu sözlerle vurguluyor: "genelde, bilim adamı ve sanatçı, belli bir toplumda egemen sosyal ilişkiler ve belli bir kültür çerçevesinde sanatını ifade eder. osmanlı toplumu gibi patrimonyal türde bir toplumda, başka deyimle, sosyal onur, statü ve mertebelerin mutlak egemen bir hükümdar tarafından belirlendiği bir toplumda bu gerçek daha da belirgindir."
(tanıtım bülteninden)


 1. özellikle her edebiyat öğrencisinin ve edebiyata ilgili kişinin okuması gereken eserlerden biri.
  kuru kuruya beyit okuyup şerh etmeye çalışmak değil sanatın arka planında neyin olduğuna dair bir bakış kazanılması ve geçmişin bugünün geleneğine tesirini kavramak için. klasik edebiyat ekseninde patriarkanın tartışıldığı bu kitap tam bir ufuk açan ince kitaplar listesi kitabı olmak suretiyle okuduklarımızı diğer edebiyat ve sanat türlerine de uyarlamamız gerektiğini kafamıza vuruyor.
  ayrıca
  (bkz: halil inalcık)