suistimal - youreads

  1. bir görevi, yetkiyi, hakkı yahut maksatı kötüye kullanma; bir niyetten yahut bir durumdan başkalarını mağdur edecek biçimde faydalanma