talat paşa - youreads

talat paşa

Kimdir?

osmanlı hürriyet cemiyeti’nin kurucu lideri ve ittihat ve terakki’nin kurucularından ve önde gelen liderlerinden olan osmanlı devlet adamı.
1908 ihtilâlinin hazırlanmasında önemli rol oynayan talat bey, 1908-1918 arasında osmanlı devleti siyasetine yön veren en önemli aktörlerden biri olmuştur.
bâb-ı âli baskınından sonrasında said halim paşa kabinesinde dahiliye nazırlığına getirildikten sonra devletin siyasetinin en önemli belirleyicilerinden biri haline geldi. enver paşa ve ile cemal paşa birlikte üç paşalar iktidarını kuran talat bey, osmanlı devleti’nin i. dünya savaşı’na girmesinde ve ermeni tehciri’nde rol oynadı.
1917 yılında sadrazamlık yaptı. savaşın kaybedilmesinden sonra ittihat ve terakki cemiyeti'ni feshedip cemal ve enver paşalarla birlikte ülkeyi terk etti. 1921 yılında berlin'de, hardenberg caddesi’nde bir ermeni tarafından öldürüldü.
  1. resımdekı cemal paşa