1. insanların birbirine güvenme şekillerinin evrimi üzerine yapılmış teorik oyun. mutlaka bi' bakılmalı.

    "We are punished by our sins, not for them."
  2. neden devamlı iyi insan olmanın işe yaramadığını daha iyi anlamanız için oynamanız lazım.