1. günümüz türkiye'sinde terörist ithamının kardeşi olarak boy gösteren, tck anlamında pek de bir karşılığı bulunmayan kimse.

    vatan hainliği veya vatana ihanet etmek gibi geniş, sınırları belli olmayan bir suç tanımı mevcut değildir. 29 nisan 1920'de yürürlüğe giren hıyanet-i vataniye kanunu ise dönemin şartları içerisinde karşılık bulan ve uygulanan kurallardır.

    kimileri günümüzde vatana hainliğini, dükkanımızda bulunan bir ürüne zam yapmak veya bir kararı eleştirmek gibi yorumlasa da vatana ihanet içinde bulunmak sade vatandaşın pek de becerebileceği bir iş değildir. bazı güç ve yetkilerle donatılmış olmadıkça ne kadar işlenmeye çalışılırsa çalışılsın başarısızlıkla sonuçlanacak bir suç girişimi olacaktır.
    mitya