1. daha önceden yapılan bir şeyi yapmaktan, yani özgün olamamaktan duyulan endişedir.

    özgün olduğunu düşünerek ortaya koyduğunuz bir şeyin, evvelce yapılan bir şeyin tekrarı veya taklidi olmasından, sıradan olmasından, yeterince münferit olmamasından endişe duyma. aynı zamanda, bizim bunu öyle varsaymamızdan dolayı yaşadığımız düş kırıklığıdır.

    (bkz: the dictionary of obscure sorrows)
  2. özgün beğeniler, ve özgün olduğumuz düşüncesi ile, yapılan şeylerin daha önce yapmış olmadan duyulan kaygıların genel adıdır.
    konu ile ilgili genel anlatım için
    link