yeis - youreads

  1. umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü anlamlarına gelir. arapça kökenli -yas- sözcüğünden gelir.

    "yeis öyle bataktır ki; düşersen boğulursun.
    ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!"
    mehmet akif ersoy