1. keklik serer palazını tenha kayalıklara
  uçurur korkusunu
  kara diken savurur tohumunu
  kurtulur korkusundan
  orda bir dağ
  orda bir tas
  bir pınar
  dağ ardında
  tas ardında
  pınarlı bir kara mavzer
  bıyıkları kartallıda
  başı yağlıklı
  durur dimdik
  bakar dimdik
  bakar barışlı
  bir güvercin pır pır eder ucunda namlusunun
  "tutam yar elinden tutam
  çıkam dağlara dağlara!"
  koçero hep
  durur orda
  dağlarda

  ben türkçe anlatamam
  o kürtçe anlatamaz
  farsça çıkmaz doruklara
  koçero hep
  durur orda
  dağlarda

  ey elleri mis kokulu sabunlarla kurtulan beyler
  simdi siz
  içebilir misiniz kendi sıcak kanınızı altun taslarda
  geçirebilir misiniz su yağlı ipi
  kendi güzel ellerinizle
  o güzel boynunuza
  ve şakıyormuşçasına kafeste kanaryanız
  bakıp bakıp zindanlı aksamlara
  yudumlayabilir misiniz soğutulmuş içkinizi?

  dolaşıyor akşam yelinin büyücü parmakları
  çankaya'nın gençirisi kavaklarının gümüşlü yapraklarında
  önce yaprak
  sonra dal
  sonra dallar ipil ipil
  küme küme kavakları çankaya sırtlarının
  çalar gibi bir gizli piyanoda
  sonsuzluğun şarkısını
  ve saksıda soluk alan belki de bir camgüzeli
  bir fesleğen
  bir kaktüs
  tutuşurken ormanlar oylum oylum
  savrulurken kul ve kerpiç
  rüzgarda!
  ey elleri mis kokulu sabunlarla kurutulan beyler
  almış kanlı gömleğini nere gider bu türkü
  sarınmış kıl şalvara
  nerden gelir bu ağıt?

  yığdım kitapları dağ dağ
  çağırdım nemrutu karanlığıma
  bir kucak yeşil yoncayla geldi nemrut
  öptü ıslak gözlerini aç öküzümün

  gocunmayın güzel beyler
  hanımlar
  alınıp incinmeyin
  silah silah çatmayın o güzel kaşlarınızı
  imdatlara saldırmayın
  basmayın düğmelere
  yürekleri hoplatmayın
  güzel beyler
  hanımlar
  zor ve çetin bir ağıttır koçero
  bir gelin ağlar ona
  ben ağlayamam
  bıyıkları çengel çengel
  bir kardaş ağlar
  acili bir bacı ağlar
  bağrıyanık bir ana
  ben ağlıyamam!
  ince bir ay batar gider karadağın ardında
  dolanır kerpiç damı ince bir rüzgar
  irkiltir bir gece kuşu
  osmanlı karakollarının duvarlarını
  bir elinde kanlı mendil
  bir elinde kara mavzer
  kimse bilmez nerde nasıl
  taptaze bir
  sımsıcak bir
  gencecik bir ölüdür o
  bir selamdır sımsıcak
  varamamış dostuna
  varamamış koçero
  "leb-i derya" şu saltanat
  şu konaklar şu saraylar şu köşkler
  bu bereket bu bolluk
  bu çılgınca hovardalık
  gocunmayın güzel beyler
  hanımlar
  alınıp incinmeyin!
  kırkbin köyden birer kişi
  göçüyor kırkbin kişi
  kırkbin köyden onar kişi
  göçüyor yarim milyon
  ya ellişer yüzer kişi?
  göçüyor milyon milyon
  vatanda vatan
  güzel beyler
  hanımlar
  kusuyor butun köyler insanlarını
  kusuyor kasabalar
  baştanbaşa butun ülke
  kusuyor insanini!
  bu eziklik
  bu hırçınlık
  güzel beyler
  hanımlar
  bu sinirsiz tedirginlik
  acaba nerede biter?
  nasıl baslar acaba
  senlikli günleri bu toprakların?

  bulacak bir gün elbet
  yatağını bu nehir
  durulup dinginleşecek
  birgün elbet bu nehir
  ve çocuklar oynaşacak mutlu çocuklar
  anacan sularında bu mutlu nehrin!

  (*:göğsüme üç kurşun sıkan dizeler)
  koçero bir dağ çekirgesinin gecede irkilmesidir
  bir belirsiz karanlıktan
  bir belirsiz karanlığa
  irkilip uçmasıdır
  bir dağ çekirgesinin
  bir kurdun kaçmasıdır kendi karaltısından
  yamaçtan bir taşın yuvarlanması
  bir pınarın durup durup akması
  bir çift gözün karanlığa bakması
  şimşeklerin uzak uzak çakmasıdır dağlarda
  bir mavzerin yanlışlıkla patlamasıdır
  bir geyiktir koçero
  sekerken tastan tasa kırılmış bilekleri
  tırnakları kekik nane ve menekşe kokulu
  tırnakları rüzgarlı
  suçsuz bir geyik
  avcılar yakalarsa mezedir eti
  köpekler kovalarsa diş kirasıdır
  bir okul piyesidir koçero
  açış konuşmalıdır ve halaylı türkülüdür
  müsamere derler adına oralarda
  kaymakamlı savcılı ve çavuşludur
  biletlidir ve yoksullar yararınadır
  festivaldir sosyetede
  modada son buluşlar
  en taze ilişkiler
  gürültülü boşanmalar
  gürültülü birleşmeler
  hele birde balesi ve operası
  "ey vatan" aryası bir de
  saygıdeğer prensesin saygıdeğer oynaşının
  ardından telli sazlar
  ardından yaylı sazlar
  ardından vurmalılar
  çekmeliler ve üfürmeliler
  ardından "kuğu gölü" ardından "fındık kiran"
  hemencecik candarmalar
  ve ardından "haydutlar"ı şiller'in
  köroğlu'nun narası:
  "yine de hey hey!"
  ve ardından
  çocukları gülmekten kırıp geçiren
  çağdaş banka reklamları!
  candarmalar geçirince kelepçeyi zinciri
  bileklerine karıncanın
  poz verince bir fukara karınca
  en komprador basın aynalarına
  aşka gelir komputürler
  aşka gelir telefonlar telsizler
  ve doyum noktasına
  sosyete nunni!
  o zaman iste çelenk
  o zaman iste tören
  alkış
  bando
  ve rap rap
  donanır bayraklarla bankalar sigortalar
  ve uygunsuz işyerleri bilcümle
  ve kadehler
  kadehler ki ses verir yıldızlardan!

  gocunmayın güzel beyler
  hanımlar
  alınıp incinmeyin!
  koçero bir oyundur
  yazılır
  yazılır
  bitmez
  koçero bir oyundur
  oynanır
  oynanır
  bitmez
  vurur onu candarma
  vurur onu candarma
  durmadan vurur
  ama o bitmez
  o hep durur öyle orda
  bıyıkları kartallıda
  göğsü çapraz fişeklikli
  gözleri beş yaşında
  kolları nuh nebi'den
  bir elinde kanlı mendil
  bir elinde kara mavzer
  pır pır eder bir güvercin
  ucunda namlusunun
  o hep öyle durur orda
  taş ardında
  rüzgarda!

  muhtara sorarsanız
  bizim serseri veli
  marabaya sorarsanız
  isini bilmemiş deli
  köylüye sorarsanız
  ekmeksiz garibin teki
  çocuklara sorarsanız
  yüce dağlar aslanı aslan koçero
  kimsesize sorarsanız
  hükümet bilir onu
  candarmaya sorarsanız
  devletin dağlarda silah çatması
  vurguncuya sorarsanız
  yolkesici yağmacı
  soyguncuya sorarsanız
  devletin acizliği
  sağcıya sorarsanız
  siktiret pezevengi
  solcuya sorarsanız
  "ferman padişahın dağlar bizimdir"
  istanbullu inanır ki
  boğazda kaşalottur
  ankaralı sanır ki
  temele dinamittir
  izmirlinin düşlerinde
  şaşkın köpek balığı
  antalyalı her gece
  gergedan görur düşünde
  erzurum'da kol başıdır
  erzincan'da deli daylak
  pir sultan yoldaşıdır sivas'ta
  bir "kılıcı kanlı" van'da
  mardin'de bir
  gözükanlı kaçakçı
  ah koçero
  vah koçero
  koçero eyvah!

  gocunmayın güzel beyler
  hanımlar
  alınıp incinmeyin!
  patron gazetelerinde yüksek tirajdır koçero
  hükümet programlarında bir "nakl-i yekun"
  kapitalist dış basında nobel'lik bir roman
  politik sürtüşmelerde bir yılan hikayesi
  diplomata sorarsanız
  turistik bir serüven
  kaymakama sorarsanız
  "ahval-i adiye"den
  sosyeteye sorarsanız
  eğlenceli bir briç
  sorarsanız bezirgan filimciye
  gişelik bir senaryo
  sorarsanız bürokrata
  atatürk'ün gardrobuna
  tükürmüş biri
  hümaniste sorarsanız
  fransızca bilmeyen
  montenyi'den anlamıyan
  mitologya tragedya
  humanizma helenizma
  hiçbirinden çakmayan
  bir yörüktür koçero!
  ne anlar rönesanstan
  ne anlar restorasyondan?
  bir bazlama
  bir uçkur
  üç telli bir zımbırtıdır koçero!
  sanki sırasımıydı dağlara tırmanmanın
  demokratik tragedyayı uçuklatmanın
  sanki sırası mıydı!

  müfrezeler yürümüş dağ dağ
  ve dere dere
  kesmiş geçitleri korkunun silahları
  bir tükenmez sermayedir koçero
  haksiz yönetimlere!
  gocunmayın güzel beyler
  hanımlar
  alınıp incinmeyin
  silah silah çatmayın o güzel kaslarınızı
  koşturmayın şifreleri
  telefonları
  basar gibi tuz yarama
  basmayın düğmelere
  yürekleri hoplatmayın
  güzel beyler
  hanımlar
  paralar girsin diyedir kalantor kasalara
  toprak sömürülsün diyedir orta çağlarda
  ışıksız kalsın diyedir bir koca ülke
  karanlıkta boğazlaşsın diyedir güzel yüzlü insanlar
  fabrikalar işçi yesin para kussun diyedir
  kıyılar yağmalansın ormanlar çiftlikleşsin
  bankalar yağ bağlasın tekeller et bağlasın
  holdingler palazlansın ortaklıklar göbeklensin
  bu rüzgar böyle essin
  bu değirmen böyle donsun
  bu çuvallar böyle dolsun diyedir
  koçero'nun dağlarda medetsiz yalnızlığı!
  gocunmayın güzel beyler
  hanımlar
  alınıp incinmeyin
  yeni değil bu hikaye
  bu oyun eski oyun!
  ah koçero
  vah koçero
  koçero eyvah!

  bir akşam birdenbire bir can çıkar dağlara
  bin kardaş bin acı bin ana
  bin kerpiç bin harman bin açlık
  bin yenge bin emmi bin dayı
  bin zulüm bin acı ve bin karanlık
  bir akşam birdenbire çıkar dağlara
  bıyıkları terlememiş bin çocuk
  bin aşık bin deli bin meczup
  bin ekmeksiz bin issiz bin suçsuz
  kil şalvar kurtlu çarık
  naldöken mazıkıran dervişçatlatan
  itburnu koyakgülü ahlatçalısı
  bir aksam birdenbire çıkar dağlara
  çökelekler yoğurtlar arpa bazlamaları
  yalnayaklar gömleksizler dayanaksızlar
  munzur'lar cilo'lar palandöken'ler
  dersim'ler tunceli'ler bingöl'ler
  tunceli'de mercan'lar ağrı bereketleri
  tahtalı'lar toroslar ve binboğa'lar
  bir aksam birdenbire çıkar dağlara

  turistik bir gösteridir dağlara çıkmak
  örneğin ağrı'lara
  alpler'e sübhan'lara ant'lara
  himalaya dağlarına derin asya'nın
  klimancaro'nun tropik karlarına
  turistik bir gösteridir dağlara çıkmak!
  gelgör ki böyle yazmıyor bizim burda kitaplar
  turistik diye göstermiyor dağları
  turist diye vermiyor dağlara çıkanları
  bir sürekli çıplaklıktır koçero
  bir sürekli açlıktır
  bir sürekli haksizliktir koçero
  bir sürekli itilmişlik
  koçero bir vazgeçiştir
  koçero bir ilgisizlik
  bin yıllık yoldan gelir
  üstübaşı kan içinde
  yorgun bir dilekçedir
  bir arzuhal koçero
  bir tanrı selamıdır
  alınıp verilmemiş
  görülmemiş bir hacettir koçero
  çiğnenilip geçilmiş
  ve sorulmamış
  upuzun bir eyvahtır
  upuzun bir pişmanlık
  bir ünlemdir koçero
  sığmaz okul kitaplarına
  erzurum yaylasından
  erzincan çukuruna
  ve tecer dağlarından
  harran cenderesine
  bir uzun masaldır ki koçero
  dağların dağlara yaşlandığı yerde anlatılır
  geçitlerin geçitlere küstüğü oyaklarda
  benek benek anlatılır
  nakış nakış anlatılır
  bıçak bıçak
  kurşun kurşun
  ve türkü türkü!
  göğsü çapraz fişeklikli
  bıyıkları kan içinde bir kara mavzerdir koçero
  yatar türkülerde upuzun
  ağıtlarda fidan fidan
  koçero
  bildirir hal-u ahvalini dört mevsim tanrısına
  bildirir divanına
  şaşırtılmaz adaletin:
  "arkam sensin
  kalam sensin
  dağlar hey!"
  gocunmayın güzel beyler
  hanımlar
  alınıp incinmeyin!
  koçero bir vatandır
  yaşanılır boydan boya
  koçero bir vatansızlık
  bir dağlaşmış yalnızlıktır koçero
  mavzerleşmiş bir haksizlik
  yanıtsız bir dilekçe!
  ben türkçe anlatamam
  o kürtçe anlatamaz
  farsça çıkmaz doruklara!
  gocunmayın güzel beyler
  hanımlar
  kan bulaşır ellerime
  ben anlatamam

mesaj gönder