1. yazılan c programını bilgisayar tarafından çalıştırılabilir hale getiren programlardır. (bkz: gcc) bir c derleyicisi dosyayı .exe uzantısına çevrilmek için, dosyayı dört farklı işlemden geçirmektedir:

  1. ön işleme (preprocess)
  2. derleme (compile)
  3. çevirme (assemble)
  4. bağlama (link)

  örneğin hello.c (evet gene hello.c) diye bir dosyamız olsun. bu dosya ilk önce derleyici tarafından ön işleme sokulur. burada kod içerisinde # işaretiyle başlayan direktifler ön işlemci tarafından okunur.
  ardından bu işlenmiş dosya compiler yani derleyici denilen bileşene sokulur. derleyici, dosyadaki c kodlarını mikro işlemcinin anlayabileceği assembly diline çevirir.
  bu işlemden sonra ortaya hello.s diye bir dosya -assembly dosyası da denmektedir- oluşur. daha sonra bu dosya assembler adı verilen bileşene sokulur. bu bileşen assembly diliyle yazılmış kodları 0 ve 1'e, yani makine diline çevirir. 0 ve 1'lerden oluşan bu koda nesne kodu (object code) adı verilir ve hello.o adı verilen dosyaya kaydedilir.
  son aşama bağlama aşamasıdır. bu bileşenin yaptığı iş nesne kodlarını ve programda kullanılan kütüphane dosyalarındaki kodları birleştirerek tek bir çalıştırılabilir dosya oluşturmaktır. bağlama aşamasından sonra artık çalıştırılabilir hello.exe ortaya çıkar.

  akılda kalması için şu resmi inceleyebilirsiniz.

  kaynak: her yönüyle c|tevfik kızılören

mesaj gönder