• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (1.00)
liberalizm adalet ve ütopya - rabia sağlam
temel hak ve fırsatların, toplumsal refah ve gelirin, fayda ve yükümlülüklerin hangi ölçütlere göre paylaştırılacağı problemi hukuk ve siyaset felsefesinin ortak araştırma alanlarından biridir. gelir dağılımının adalete uygunluğunun sorgulanması ve hukuksal uygulamanın hangi dağıtım ölçütüne göre belirleneceği ise hukuk felsefesinin öncelikli araştırma konusudur.hukukun nihai amacının adaleti gerçekleştirmek olduğu varsayılırsa, "gelir dağılımının adalete uygunluğu nasıl sağlanabilir?" sorusuna bir cevap bulmak son derecede önemlidir. hukuk "gelirleri en adil şekilde paylaştırın" diyerek soyut ve genel bir kriter belirler. oysa en adil olanın ne olduğunu açıklığa kavuşturmak başlı başına bir problemdir.(önsöz'den) (kitap bilgileri idefix'den alınmıştır.)
  1. tutarsız bir yazarın, yetersiz eseri.

mesaj gönder