1. adalet bir ilke, moral, amaç olarak haklı ve haksızın ayrımı, haksızlıklarla mücadele, hak arayışı, başkaldırma, direniş şekillerinde toplumsal yaşam içerisinde yaşantıdan kaynaklı olarak gerçekleşen bir insanlık arayışıdır. haksızlıklar karşısında hak arayan bireyin amacı olarak düşünüldüğünde adalet toplumun istediği fakat gerçekleşemeyen yahut toplumun istemediği yahut gerçekleşmiş farklı türde uygulama, hüküm ve muamelelere dairdir. adalet kavramı ilk çağ filozoflarından itibaren günümüze dek toplum bazında bir erdem olarak tartışılmaya başlamış, eşitlik ve özgürlük kavramlarını da yanında daima barındırmıştır.

mesaj gönder