1. dünya'nın en eski şarkısı olduğu iddia ediliyor.

  ὅσον ζῇς, φαίνου, hoson zês, phainou,
  yaşadığın müddetçe, parla

  μηδὲν ὅλως σὺ λυποῦ· mêden holôs su lupou;
  dertsiz tasasız ol

  πρὸς ὀλίγον ἐστὶ τὸ ζῆν, pros oligon esti to zên,
  hayat çok kısa (hiçbir şeyin seni üzmesine izin verme)

  τὸ τέλος ὁ xρόνος ἀπαιτεῖ. to telos ho chronos apaitei.
  ve zaman her şeye gebedir.

mesaj gönder