• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (8.50)
kur'an, incil ve tevrat'ın sümerdeki kökeni - muazzez ilmiye çığ
yazar bu kitapta, sumer dini ve edebiyatından yahudilik, hristiyanlık ve müslümanlığa; bu dinlerin kutsal kitaplarına ulaşan etkileri ve konuları, belgeleriyle ve karşılaştırmalı olarak sunmaktadır.

sumerliler, bu dinlerin çıkışından yüzlerce hatta binlerce yıl önce, siyasal yaşamlarını yitirmişlerdi. ancak, sumerliler, icat ettikleri ve istenileni yazacak biçimde geliştirdikleri yazılarıyla, ortadoğu kavimlerini etkileri altına almışlar ve bu etki batı dünyasına kadar uzanmıştır.
 1. tarihçi ve sümerolog muazzez ilmiye çığ'ın istanbul eski şark eserleri müzesinde 74 bin çivi yazılı belge üstünde 33 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan birikimleri sonucu yazdığı birçok kitaptan sadece biri.

  “...yüzyıllar boyunca batı kültürünün temeli yunanlılara, dini de tevrat’a dayandırılıyordu. fakat sümerlilerin kültürü ortaya çıkmaya başlayınca, batı dünyasının gelişmesindeki ana kaynağın onlarda olduğu anlaşıldı. bu etkiler mimaride, sanatta, teknikte, sosyopolitik kurumlarda, bilimde, edebiyatta ve dinlerde görülmektedir...

  ...kanallar açarak bataklıkların kurutulması, tarımın sulanması, ulaşımın sağlanması, ilk baraj uygulaması, han ve motellerin yapılması sümerlerde başlamıştır. tekne ve yelkenliler onların buluşudur...”

  böyle bir girişe sahip olan kitap; semavi dinlerle sümer dini arasındaki ortak noktaları gözler önüne seriyor. çeşitli kültürlerden efsanelerin değişik şekiller alarak kutsal kitaplara girdiği, bunların dinlerin şekillenmesinde önemli rol oynadığı savunuluyor. bilimsel olarak kaynaklara dayandırılan efsaneler eserde titizlikle işlenmiş. kitapdaki konulardan bazıları; dinlerin karşılaştırılması, baş örtme, yaratılış, adem'in cennetten kovulması, nuh tufanı... düşünmekten ve sorgulamaktan korkmayan insanlara, kesinlikle okumlarını tavsiye edebileceğim bir kitap.

  (bkz: muazzez ilmiye çığ)
  hubot

mesaj gönder