1. türk ceza kanunu'nda hürriyete karşı suçlar başlığı altında 109. maddede düzenlenen suç.

  madde 109- (1) bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
  (2) kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
  (3) bu suçun;
  a) silahla,
  b) birden fazla kişi tarafından birlikte,
  c) kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
  d) kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
  e) üstsoy, altsoy veya eşe karşı,
  f) çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır.
  (4) bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması halinde, ayrıca bin güne kadar adlî para
  cezasına hükmolunur.
  (5) suçun cinsel amaçla işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarı oranında artırılır.
  (6) bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin
  gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

  (bkz: tehdit)
  (bkz: şantaj)
  (bkz: cebir)
  (bkz: eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi)
  (bkz: kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi)
  (bkz: siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi)
  (bkz: inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme)
  (bkz: konut dokunulmazlığının ihlali)
  (bkz: iş ve çalışma hürriyetinin ihlali)
  (bkz: sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi)
  (bkz: haksız arama)
  (bkz: dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi)
  (bkz: nefret ve ayrımcılık)
  (bkz: kişilerin huzur ve sükununu bozma)
  (bkz: haberleşmenin engellenmesi)

mesaj gönder