• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.67)
Yazar ulus baker
kanaatlerden imajlara-duygular sosyolojisine doğru - ulus baker
bu inceleme toplumsal bilimlerle belgesel filmcilik arasında mümkün bir birleşmenin boyutlarını tartışıyor. bunun ön şartlarından birinin hâlihazırdaki “kanaatler sosyolojisinin” bir eleştirisi olması gerektiğine inanıyoruz. bu yalnızca sıradan toplumsal araştırma pratiğine yönelik bir eleştiri değil, yorumcu-epistemolojik tarza ve toplumbilimsel yaklaşımların “metin” ve “kanaat” etrafındaki epistemolojik düğümlenişine yönelik bir eleştiridir.
-arka kapaktan-
  1. çok iyi dipnotları olan kitap.

    "1) bir demokraside kimse benim görüşlerimle  ilgilenmezken, baskıcı (totaliter?) bir toplumda her cümlem siyaseten doğruluk adına denetlenir. bir zamanlar slavoj žižek'in oldukça canalıcı bir tema olarak hatırlattığı üzere, bizler sadece totaliter toplumlarda  -kanaatlerimiz, ürünlerimiz ve fikirlerimizle-, ciddiye alınırız. bundan ötürü, žižek ve agamben’in göstermeye çalıştığı gibi, bizzatihi demokrasinin kendisi totaliter olmaya gayret ediyordur.

    2) insan bir saz, doğadaki en kırılgan şey, ama düşünen bir sazdır. evrenin tümünün insanı parçalamak için silahlanmasına ihtiyaç yoktur. bir rüzgâr esintisi, bir damla su insanı öldürmeye yeter. lakin, eğer evren insanı parçalamaya çalışırsa, insan kendisini öldürmeye yeltenenden daha soylu olacaktır. zira öleceğini ve evrenin üzerindeki hâkimiyetini bilmekte, evren ise bunu bilmemektedir. (kendi cevirimiz ub.) (pascal, pensées, 234) [b. pascal, düşünceler, çev. ismet zeki eyüboğlu, say yay. 1996]"

mesaj gönder