1. isa'nın "dağdaki vaazı"ında sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin; ve size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin dediği rivayetlerine dayanır. pavlusun kurumsallaştırdığı mesihizm fikriyle beraber insanların otoriteye itaat etmeleri açısından uydurulmasından ziyade -kanonik incillerde yer aldığı için- yanlış yorumlandığını düşünsem de bu sözler ekseninde kurulmuş birçok mezhep vardır ve hepsinin iddiası gerçek hristiyanlığı yaşamaktır. örneğin quakerlar ve bogomiller. bu gruplar askere gitmeyi reddederler. ideolojilerini en iyi açıklayan dizeler de bence şunlardır:
    bir insan cinayet işleyemez, işlerse suçlu durumuna düşer ve cani olur. aynı şeyi iki, on, yüz kişi yapsa cani olurlar.oysa bir devlet ya da ulus canı istediği kadar cinayet işleyebilir, bu cinayet sayılmaz; bu iyi, övgüye değer bir davranıştır. mümkün olduğunca çok insanı bir araya getirin, o zaman on bin insanı katletmek masum bir davranış sayılacaktır. fakat bunun için tam olarak ne kadar insanı bir araya getirmeli? - adin balou. direnmezlik yasasına uyanlar vaftizi, evharist sakramentlerini ve ruhbanlığı da reddederler.

mesaj gönder